סמינרי מחקר

 תאריך  מרצים  נושא
14.3.2018 היילי וייגלט- מרום, יורם עשת-אלקלעי, גל בן-יהודה אמיר וינר, בני זקס, ניצה גרי

סמינר מחקרים בפעולה

11.12.2017 בני בורנפלד מנגנוני משחוק (gamification) ומשוב לעידוד השתתפות אפקטיבית באתרי שאלות ותשובות
15.11.2017 ד"ר שיר אתגר Always on my mind:
האם מולטיטאסקינג באמצעות סמארטפונים משפיע על אינטימיות זוגית?
12.6.2017 פרופ' מאיר רוס, University of Wisconsin, Green Bay, WI, USA The Trifurcation of the Labor Markets in the Networked, Knowledge-Driven, Global Economy
10.5.2017 איל רבין דוקטורט בהנחיית פרופ' מרקו קאלז (האוניברסיטה הפתוחה בהולנד) וד"ר יורם קלמן (האוניברסיטה הפתוחה בישראל)
 
אורית עבדיאל תואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה, בהנחיית ד"ר תמר שמיר-ענבל וד"ר אינה בלאו
 
תומר לובטון תואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה, בהנחיית ד"ר תמר שמיר-ענבל וד"ר אינה בלאו
סמינר מחקרי סטודנטים
26.4.2017 ד"ר נאוה שקד, הפקולטה להנדסה, מכון טכנולוגי חולון HIT אווטארים וסוכנים וירטואליים – יחסים וממשקים מולטימודאליים
11.1.2017 ד"ר לאוניד ברנבוים , המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה מערכות מרובות משתתפים: האתגרים החישוביים של בו-זמניות ושבירת סימטריה
14.12.2016 ד"ר סיגל עוזיאל-קרל, המכללה האקדמית אחווה הנגשה לשונית של מידע לאנשים עם מוגבלות שכלית
9.11.2016 ד"ר גלעד רביד, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון מישחוק בלמידה: הניעה והנאה
13.6.2016 פרופ' טלי היימן וד"ר דורית אולניק שמש
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אורלי טנא-גזית ופרופ' ניצה גרי
המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
סמינר מחקרים בפעולה
9.5.2016 ציפי רוזנפלד
תואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה, בהנחיית ד"ר שרית ברזלי וד"ר אינה בלאו
אורלי וייסר
תואר שני בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה, באוניברסיטה הפתוחה, בהנחיית ד"ר אינה בלאו ופרופ' יורם עשת-אלקלעי
סמינר מחקרי סטודנטים
11.4.2016 פרופ' ניצה גרי, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה השלכות השימוש בווידיאו מקוון בלמידה מרחוק ובלמידה מעורבת עלשימור סטודנטים והישגיהם
14.3.2016 אמנון זילבר, מוזיאון העיצוב חולון והמוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס עיצוב כמנוף לשינוי חברתי
11.1.2016 ד"ר יעל בן ( אוניברסיטת שפילד ) וד"ר עופר ברגמן (אוניברסיטת בר-אילן) Navigating through digital folders uses the same brain structures as real world navigation

חלק א להקלטה
חלק ב להקלטה

2.12.2015 ד"ר אורלי פורמן,  Lingua.ly למידה מסתגלת בסביבות למידה דיגיטליות מקוונות להקלטה
26.10.2015 ד"ר ארנון הרשקוביץ,  בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב "זה בטוח מפוברק, אין כמעט 'לייקים'": משתנים חברתיים והערכת אמינות מידע מדעי באתרי רשתות חברתיות
15.6.2015 ד"ר לאורה רוזנבאון,  החוג לשפה וספרות אנגלית ומרכז שגיא לחקר האינטרנט, אוניברסיטת חיפה Crossmodal Interaction in Multiparty Video-Mediated Environments
11.5.2015 ד"ר רבקה טאוב, האוניברסיטה הפתוחה למידה רב-תחומית: ההשפעות ההדדיות של למידת פיזיקה ומדעי המחשב בקורס מדע חישובי
9.3.2015 עדי פרידמן בהנחיית ד"ר אינה בלאו ופרופ' יורם עשת;

אורלי וייסר בהנחיית ד"ר אינה בלאו ופרופ' יורם עשת
סמינר מחקרי סטודנטים
12.1.2015 ד"ר ענת בן-דוד , האוניברסיטה הפתוחה גיאופוליטיקה של מיעוטים במרחב מקוון: מיפוי דיגיטלי של הרשת הערבית בישראל
15.12.2014 ד"ר ארנת טורין , האקדמית גורדון כיצד מדומיין בית הספר העתידי ביצירות קולנוע וספרות של מדע בדיוני? להקלטה
17.11.2014 ד"ר רעות צרפתי, האוניברסיטה הפתוחה חיזוי מבני רב-שפתי בעיבוד שפה טבעית
16.6.2014 Dr. Yair Levy and Dr. Michelle M. Ramim The Role of Data Analytics as an Exploratory Research Tool
12.5.2014 רונית ליס-הכהן, בהנחיית ד"ר ורד זילבר-ורוד וד"ר אינה בלאו

רונן בר לב
בהנחיית ד"ר ניצה גרי וד"ר דפנה רבן
סמינר מחקרי סטודנטים
31.3.2014 רבקה גדות, החוג לחינוך מתמטי מדעי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב והמחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ענת לרנר, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה וד"ר ורד זילבר-ורוד, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה

מחקרים בפעולה
20.2.2014 Prof. Thomas C. Reeves, College of Education, The University of Georgia, USA Socially Responsible Educational Technology Research: The Promise of Educational Design Research
20.1.2014  
ד"ר ענת בן סימון, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
הערכה ממוחשבת של חיבורים: תשתית טכנולוגית, תיאוריה ויישום
23.12.13 ד"ר נעמי גורבט, מטח בין שתי שפות: שלבים בתהליך רכישת עברית כשפה שנייה
18.11.2013 מר ליאור זלמנסון, הפקולטה לניהול,אוניברסיטת תל-אביב נאמנות צופים ומחויבות משתמשים בעידן הרשת
10.6.13 פרופ' אראל אבינרי 
אפקה - המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב
עיצוב מידע תחבורתי - תובנות מכלכלה התנהגותית
29.4.13

סמינר מחקר

מאמון אבו אלהיג'א, בהנחיית ד"ר אבנר כספי

תמי דובי, בהנחיית פרופ' יורם עשת וד"ר סיגל עדן

סמינר מחקרי סטודנטים
21.3.2013  Dr. Thomas Michael Power  
Faculty of Education, Universite Laval,  Quebec City, Canada

University Outreach: A History of Hits and Misses

18.3.2013  ד"ר גיא הופמן, המרכז הבינתחומי הרצליה          רובוטים כעמיתים: אלתור, גופניות ובינה מלאכותית
28.1.13 ד"ר ורד זילבר - ורוד, האוניברסיטה הפתוחה לטעות זה אנושי: מקרי מבחן של טכנולוגיות שפה
26.11.12

ד"ר אינה בלאו ופרופ' יורם עשת , המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר רותי גפני, המכללה האקדמית תל אביב-יפו, והמחלקה לניהול וכלכלה , האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ניצה גרי, המחלקה לניהול וכלכלה , האוניברסיטה הפתוחה

מחקרים בפעולה
15.10.12

פרופ' אופיר טוראל ,

Department of Information Systems and Decision Sciences 
Mihaylo College of Business and Economics, California State University, Fullerton

"התמכרות": הצד האפל של שימוש יתר בטכנולוגיה
 11.6.12 ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר, המרכז הבינתחומי הרצליה האינטרנט כסביבה להעצמה אישית בקרב בעלי עכבות חברתיות
 7.5.12

נעה זמר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר גל בן-יהודה, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר סיגל עדן, אוניברסיטת בר אילן

אמיר וינר וד"ר צילי רז-ליברמן, האוניברסיטה הפתוחה

מחקרים בפעולה
 23.4.12 ד"ר קריסטה אסטרחן, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית  ארגומנטציה בסביבות טכנולוגיות: על תרומתם של כלים טכנולוגים לפיתוח שיח ביקורתי
 19.3.12 שרית ברזלי, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה

 "באינטרנט אי אפשר לדעת"? אפיסטמולוגיה אישית ולמידה בסביבה דיגיטלית

 16.1.12

 ד"ר נירית גביש, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה אימון מולטי-מודאלי: הנחייה ויזואלית במשימות מרחביות הינה אטרקטיבית אך מסוכנת
 2.1.12 ד"ר אביב שחק, University of Toronto סמינר מחקר מיוחד: תכנון אפקטיבי של תיעוד עזר לשימוש בתוכנות: מה ניתן ללמוד ממשתמשים?

 19.12.11

ד"ר אינה בלאו, האוניברסיטה הפתוחה

הסמארטפון כתחליף ליומן המורה? ניהול פדגוגי בסלולרי

 7.11.11

ד"ר טל הסנר, האוניברסיטה הפתוחה לצפות בצופים: כיצד בוגרים עם קשיי קשב וריכוז צופים בשיעורי וידאו מוקלטים?
 20.6.11

איריס אדטו-בירן, היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה, מערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה

דנה כספי-צחור, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

טכנולוגיות סיוע בשימוש סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
 16.5.11  ד"ר ליזי כהן, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן

 מדידת הפוטנציאל לחשיבה חדשנית בפיתוח טכנולוגיות

 14.3.11  פרופ' אריק רגובסקי, בית הספר למינהל עסקים, Wayne State University

 בשלות ארגונית ליישום טכנולוגיות מידע: מדד למוכנות ארגונית לאימוץ אפטיבי של חדשנות טכנולוגית

 3.1.11

ד"ר יובל קליש, אוניברסיטת ת"א

פרופ' עמליה אוליבר, האוניברסיטה העברית

  יצירת ידע ברשתות בין-ארגוניות: האיזון בין השאיפה להתחדשות והצורך בהגנה על ידע
 29.11.10  פרופ' יורם עשת-אלקלעי, האוניברסיטה הפתוחה

אמיר וינר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה

איתי הר-אבן, האוניברסיטה הפתוחה 
עדנה טל-אלחסיד, האוניברסיטה הפתוחה

 בית מדרש: הספרים הדיגיטליים לאן?

18.10.10

גב' פנינה שטרן,אוניברסיטת תל אביב קשב וקריאה מנייר וממסך בקרב מתבגרים

7.6.10

גב' תמי נויטל, 
מרכז שה"ם, האוניברסיטה הפתוחה
"בלי מחשב אני לא יכולה לעבוד" - האמנם? מאפייני השימוש שעושים מרצים באקדמיה בסביבה עתירת תקשוב

26.4.10

ד"ר רונית קמפף,
אוניברסיטת תל אביב

ילידים דיגיטליים (Digital Natives) והסכסוך הישראלי - פלסטיני: המקרה של PeaceMaker

08.03.10

חגית ירדן,

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 שימוש באנימציות ללמידה והוראה: המקרה של ביוטכנולוגיה הזמנה

08.02.10

Prof. Vijay Kumar

Massachusstts Institute of Technology (MIT)

Opening up Education - What will it Take?

25.01.10 

ד"ר יורם קלמן,

המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

השפעתן של טכנולגיות חדשות על מודלים עסקיים של מוסדות להשכלה גבוהה: הזמנה
 7.12.09 

סמינר מחקר

אריאלה לונברג בהנחיית אבנר כספי

מירלה וידר בהנחיית פול גורסקי

מחקרי סטודנטים בטכנולוגיות למידה: הזמנה
 9.11.09   ד"ר יפעת בילואוס,

אוניברסיטת בר אילן ומכון וצמן למדע

שיתוף מידע ברשת -מדוע?
 11.06.09

פרופ' מיטש רזניק,  MIT

גב' קרן בראנן, MIT

Preparing for  a creative society
קובץ מצורף
 16.3.09

פרופ' דוד חן,

דקאן ביה"ס לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים

האדם הלומד -בין תשתית ביולוגית לסביבות למידה דיגיטליות
  16.2.09

Professor Judith Donath ‏,

אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

Visible Interactions :The Design of Sociable Media

21.1.09

סיגל עדן, יורם עשת -אלקלעי

אבנר כספי, תמר לוין

מחקרים בפעולה
 12.11.08

פרופ' אלי כהן,

מנהל The informing Science Institute:California

Informing Science: An emerging Research Transdiscipline (הרצאה באנגלית)

 27.10.08

ד"ר גלית בוצר,

הפקולטה לחינוך ,אוניבסיטת חיפה

התנסות חושית ולמידה בסביבות ממוחשבות

16.6.08

ד"ר יואב יאיר,

ראש שה"ם, האוניברסיטה הפתוחה

פא"ר - גישה חופשית ברשת לחומרי לימוד וספרים של אוניברסיטה הפתוחה

 19.5.08

מיכל אהרון בהנחיית יורם עשת וערן חיות

חיים שני בהנחיית פול גורסקי

משה חיימוביץ' בהנחיית אורן צוקרמן

מחקרים בפעולה

 28.4.08

ד"ר ישע סיון,

שנקר, ב'"ס גבוה להנדסה ועצוב

עולמות וירטואליים אמיתיים:שילוב של חברה, יצירה ומסחר.

 31.3.08

ד"ר רלי בריקנר, ד"ר אווה גוטרמן, יעל אלברטון, רונית שגיא,האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר גילה קורץ, אוניברסיטת בר-אילן

סוגיות הקשורות לעמדות הסגל האקדמי כלפי השימוש בטכנולוגיות בהוראה.

25.2.08

פרופ' מרסלו דסקל, אוניברסיטת תל אביב

השפה כטכנולוגיה קוגנטיבית

4-6.2.08

פרופ' ברברה טברסקי, אוניברסיטת סטנפורד

ייצוגי ידע

 17.12.07

קרן פרצל, רונית וובמן, יורם עשת ובת-שבע אנגלברג-בר, אבנר כספי, ערן חיות וקלי ספורטה

מחקרים בפעולה

השפעת ניקוד טקסט און-ליין של מילים הומוגראפיות על הבנת הנקרא בקרב דוברי עברית שפת אם ושפה שניה.

 

תפיסת למידה: הפער בן הזכרות בלמידה והלמידה עצמה, בחינת למידה מקלטות וידיאו.

22.10.07

דר' סיגל עדן,

מרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה

פיתוח תפיסת רצף זמן בעזרת טכנולוגיה מתקדמת
  
11.6.07 גב' אינה בלאו 
המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

 "אני, אנחנו, אבל אתה לא: השפעת נוכחות חברתית על תפיסת הלמידה בקבוצות דיון"   

   

30.4.07

פרופ' ליאו קורי, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות,אוניברסיטת ת"א

אנציקלופדיות ואינטרנט: מרוב מידע - האם רואים את הידע?

 להקלטה 

19.3.07

פרופ' מרדכי (מוטי) בן-ארי,

 המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

מהן ההשפעות של סביבת האנימציה Jeliot על לימוד תכנות אצל מתחילים?
21.2.07

סדרת הרצאות אורח

פרופ' טרי אנדרסון

אינטראקציות אנושיות בסביבות הלמידה המקוונות
27.11.06

מחקרים בפעולה :

נועה באומן ועינת איגר 

פול גורסקי ואבנר כספי

הקשר בין גישות ללמידה והתנהגות דיאלוגית 
23.10.06

פרופ' שיזף רפאלי,

ראש המרכז לחקר חברת המידע: אוניברסיטת חיפה

מניעים,מוטיבציה ותמריצים להשתתפות קהל ברשת

3.7.06

ד"ר אבנר כספי,
ד"ר רונית בוגלר,
ד"ר סוניה רוקס
סגנונות מנהיגות בסביבות לימוד וירטואליות
14.06.06 "בית מדרש" משותף למרכז צ'ייס ושה"ם למידה שיתופית בסביבת WIKI
22.05.06

פרופ' עדו ערב, הטכניון

החלטות קטנות, משוב ולמידה בסביבות טכנולוגיות
6.4.06

ד"ר גלעד רביד , לאה אהרונוביץ משרד החינוך

פודקאסטינג - סמינר משותף למרכז צ'ייס ושה"ם
קישור למצגות:
1. 
מצגת לאה אהרונוביץ
2. מצגת מגלעד רביד
23.3.06 פרופ' דוד גפן, אוניברסיטת דרקסל, פילדלפיה

אמון והפרתו ביחסים מקוונים:

על חוזה פסיכולוגי בין מוכר וקונה ברשת
6.2.06

יורם קלמן, אונ' חיפה

שקט בכיתה! שתיקה בכיתה הוירטואלית, ומעבר לה
26.12.05 סמינר מחקר  מחקרים בפעולה.
26.9.05

סדנה

מנחות: ד"ר יעל קלי ותמר רונן-פורמן, הטכניון

הסדנה מהווה המשך להרצאה של דר. קלי בסמינר המחקר של מרכז צ'ייס. במסגרתה יתנסו המשתתפים בניסוח עקרונות העיצוב של סביבות למידה מבוססות-מחשב לפי עקרונות של Design-Based Research

16.5.2005 ד"ר י קלי מאגר עקרונות  עיצוב לפיתוח טכנולוגיות חינוכיות
21.3.2005 פרופ' ד. מיודוסר על המפגש בין  תבונה וטכנולוגיות קוגניטיביות