לדלג על תפריט ראשי

הרצאות פתיחה ונעילה של כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה
 


Keynote Lectures at Chais conferences for the Study of Innovation and Learning Technologies