שהם והמרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתה של
ד"ר ענת בן-דוד
המחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

גיאופוליטיקה של מיעוטים במרחב מקוון:
מיפוי דיגיטלי של הרשת הערבית בישראל


להקלטה

יום שני 12.1.2015 בשעה 14:30-13:00
אולם קנבר, בניין הכיכר
(קומה 1)

תקציר
הרצאה זו עוסקת בפוליטיקת המידע של מיעוטים ברשת, ומתמקדת במיפוי מרחב השפה הערבית ברשת הישראלית. המסגרות התאורטית והמתודולוגית למחקר מתבססות על שיטות קיימות לתיחום וניתוח רשתות לאומיות על פי מאפיינים טכנולוגיים של האינטרנט, ועל התאמה של תאוריות העוסקות בתקשורת מיעוטים אל המאפיינים הייחודיים של הרשת. מכיוון שהרשת אינה מדיום לאומי, האתגר המתודולוגי בתיחום מרחבים של מיעוטים ברשת מורכב ותלוי בתיחום המרחב הלאומי בתוכו הם מהווים מיעוט. כלומר, אם אנו מתייחסים אל הרשת כאל מרחב פוליטי, כיצד נתחם בו מרחב לאומי, אשר חלקים בתוכו מהווים מיעוט? כיצד ניתן לקבוע את מיקומו הגיאוגרפי של אתר אינטרנט? האם ניתן לגזור אותו משם המתחם בו הוא רשום? או שמא במיקום הגיאוגרפי של השרת בו הוא מאוחסן? בשפה בה הוא נכתב, או במיקום המתואר בתוכנו? מחקרים על שימושי הרשת של החברה הערבית בישראל התמקדו עד כה בראיונות, סקרים וניתוחי תוכן. בהרצאה זו תוצג שיטה למיפוי ותיחום הרשת הערבית כמרחב מיעוט בתוך הרשת הישראלית באמצעות כלים דיגיטליים המשלבים ניתוח דירוג תוצאות חיפוש, רשתות קישורים, מיפוי גיאוגרפי של כתובות אינטרנט ונתוני רישום כתובות אינטרנט.
ממצאי המיפוי הדיגיטלי מראים כי קיימים הבדלים ניכרים בטופולוגיה הרשתית, הגיאוגרפיה, סוגי הפעילות והמטרות של אתרים בשפה הערבית הרשומים תחת שם המתחם הישראלי (il.), לבין אתרים ישראליים בשפה הערבית הרשומים תחת שמות מתחם גנריים (כגון .org, .com, .net). ניתן לראות שרישום תחת שם מתחם גנרי מועדף על פני שם המתחם הישראלי עבור אתרים העוסקים בזכויות אדם והסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואילו רישום אתרים הרשומים תחת שם המתחם הלאומי מועדפים על פני שמות מתחם גנריים בנושאים הקשורים לזכויות מיעוטים בישראל, ובסיקור חדשותי מקומי. בנוסף, בניגוד לפופולריות הגוברת של תקשורת אזורית בקרב מיעוטים (כגון ערוצי טלוויזיית הלוויין במזרח התיכון), האינטרנט הערבי בישראל בולט במאפייניו המקומיים, ולמעשה משגשג בעיקר בתוך הרשת הישראלית.

על המרצה
ד”ר ענת בן-דוד היא חברת סגל בכיר במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, ומתמחה בחקר מדיה דיגיטליים ובפיתוח שיטות דיגיטליות למחקר חברתי ופוליטי ברשת.