ועדת מחקריםועדת המחקרים אחראית על בחינת הבקשות למענקים מקרן המחקרים של המרכז.
חברי הועדה:

מידע וטפסים