רונית בוגלר

רונית בוגלר

דוא"ל: ronitbo@openu.ac.il

תחומי עניין:

  • מינהל חינוכי
  • מנהיגות חינוכית
  • סוציולוגיה של החינוך

פרסומים נבחרים:

  • Bogler, R. and Nir, A. E. (2011). The importance of teachers' perceived organizational support to job satisfaction: What's empowerment got to do with it? Journal of Educational Administration.

  • Sheaffer, Z., Bogler, R. & Sarfati, S. (2011). Leadership attributes, masculinity and risk-taking as predictors of crisis proneness. Gender in Management, 26(2).

  • Nir, A.E., Bogler, R. (2008). The antecedents of teacher satisfaction with professional development programs. Teaching and Teacher Education, 24(2), 377-386.

  • Bogler, R., & Somech, A. (2005). Organizational citizenship behavior in school: How does it relate to participation in decision-making? Journal of Educational Administration, 43(5), 420-438.

  • Bogler, R. (2005). Satisfaction of Jewish and Arab teachers in Israel. The Journal of Social Psychology, 145, 19-33.

  • Bogler, R. (2005). The power of empowerment: Meditating the relationship between teachers' participation in decision making and their professional commitment. Journal of School Leadership, 15, 76-98.


קורות חיים מפורטים