אינה בלאו

דר' אינה בלאו

דוא"ל: ina.blau@gmail.com

תחומי עניין:

 • היבטים חברתיים של תקשורת מקוונת ולמידה מתוקשבת
 • חדשנות טכנולוגית בלמידה ובהוראה באקדמיה ובבתי הספר
 • פיתוח ועיצוב חומרי למידה דיגיטאליים
 • קהילות ברשת האינטרנט

לרשימת פרסומים וקורות חיים מפורטים

פרסומים נבחרים:

פרקים בספרים

 • בלאו, א' וברק, ע' (בדפוס). האם תיווך גורמים אישיים עשוי לתרום לאופטימיזציה של למידה מתוקשבת? בתוך ד' חן וג' קורץ (עורכים), שילוב טכנולוגיות ידע במערכת החינוך בישראל. תל-אביב: רמות.
 • Blau, I., & Caspi, A. (2010). Media naturalness, visual anonymity, and learning: Comparing face-to-face and audio conferencing instruction. In N. Kock (Ed.), Evolutionary psychology and information systems research: A new approach to studying the effects of modern technologies on human behavior (pp. 193-216). New-York: Springer.

מאמרים בכתבי עת

מאמרים לכנסים

הצגה בכנסים

 • בלאו, א' (2010). השתתפות בדיונים קבוצתיים בתקשורת פנים-אל-פנים, "חדר צ'ט" ו"חדר קול" כמושפעת מאישיות המשתתף ונושא הדיון. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. פקולטה לחינוך, חוג ללמידה, הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה. (בהחניית פרופ' עזי ברק).
 • בלאו, א' וכספי, א' (2010, יוני). מחפשים אחרי איכות – כולנו ביחד או כל אחד לחוד? השפעת למידה יחידנית ושיתופית על תחושת הבעלות, תפיסת הלמידה ואיכותה. הוצג בכנס הארצי השנתי השמיני של מיט"ל: תקשוב והוראה במוסדות להשכלה גבוהה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה
 • בלאו, א', מור, נ' ונויטל, ת' (2009, אוקטובר). "אינטר-בלוגי": עידוד אינטראקציה בין הלומדים בבלוגים המלווים קורס אקדמי. הוצג בכנס הארצי השנתי השביעי של מיט"ל: עולם המידע הפתוח. רמת גן: שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב.
 • בלאו, א' (2009, אוקטובר). לוח אינטראקטיבי: איפור או יופי אמיתי? פוסטר הוצג בכנס הארצי השנתי השביעי של מיט"ל: עולם המידע הפתוח. רמת גן: שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב.
 • בלאו, א' וכספי, א' (2008).לערוך? לא, להציע! השפעת עריכה בויקי על חווית הלמידה השיתופית ואיכותה. בתוך ד' בן-צבי (עורך), חדשנות בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה (עמ' 19-23). חיפה: אוניברסיטת חיפה.
 • בלאו, א' וכספי, א' (2008, פברואר). אני שייך - סימן שאני לומד: הזדהות עם קבוצה ותפיסת הלמידה המקוונת. הוצג בכנס היועצים הארצי תשס"ח: בניית זהות וריבוי זהויות במציאות משתנה. חיפה: אוניברסיטת חיפה.
 • בלאו, א' וכספי, א' (2007). השתתפות ויעילות הלמידה מרחוק בטכנולוגיית סקייפ. בתוך רונן (עורך), תקשוב בהוראה האקדמית (עמ' 75-77). חולון: מכון טכנולוגי חולון.
 • בלאו, א' (2007, יוני). אני, אנחנו אבל אתה לא: השפעת נוכחות חברתית על תפיסת הלמידה בקבוצות דיון. הוצג בסמינר מחקר במרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
 • בלאו, א' (2007). השפעת נוכחות חברתית על תפיסת הלמידה בקבוצות דיון לימודיות שאין בהן חובת השתתפות. עבודת תזה לקבלת תואר מוסמך בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה. המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה. (בהנחיית דר' אבנר כספי)
 • Blau, I., & Barak, A. (2010, October). Synchronous online participation: The effects of participant's personality and discussion topic on participation in face-to-face versus voice chat, and textual group discussions. Paper to be presented at the 11th Annual Conference of the Association of Internet Researchers (AoIR): Sustainability, Participation, Action. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg.
 • Caspi, A., & Blau, I. (2008, July). Learning and students' behavior in audio conferencing versus face-to-face classroom. Poster presented at the XXIX International Congress of Psychology. Berlin, Germany.

מענקי מחקר

 • 2010 - הקלטה אחת שווה אלף מילים? השפעת השימוש ב-podcasts ו-screencasts על יעילות וחווית למידה פעילה וסבילה בהשכלה גבוהה. מענק מקרן המחקר של מיט"ל – מרכז ידע טכנולוגיות למידה (עם א' כספי).
 • 2008-2009 - של מי השורה הזאת? השפעת עריכה בטכנולוגיית ויקי על תחושת הבעלות, חווית הלמידה ואיכותה. מענק מחקר של איגוד האינטרנט הישראלי (עם א' כספי).
 • 2007 - השתתפות ויעילות הלמידה מרחוק בטכנולוגיית סקייפ. מענק מקרן המחקר של מיט"ל (עם א' כספי).