כיצד מצטרפים למרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה מקבל אל שורותיו חוקרים החברים בסגל הזוטר, הבכיר או הטכני של האוניברסיטה הפתוחה, ומוכנים להקדיש מזמנם לחקר טכנולוגיות למידה . המצטרפים למרכז מתחייבים להשתתפות בפעילויות השוטפות של המרכז ובועדותיו השונות.

המבקשים להצטרף אל מרכז המחקר יפנו אל ראש מרכז המחקר (nitzage@openu.ac.il) בצירוף המסמכים הבאים:

  • "כרטיסי ביקור" בעברית ובאנגלית , המכילים תיאור קצר של תחומי העניין של המועמד, הרלבנטיים למרכז המחקר + רשימת פרסומים נבחרים (אם יש) . כרטיסי הביקור יאפשרו למתעניינים במרכז המחקר להכיר את תחומי העניין של חבריו , וליצור עימם קשר.
  • CV מלא, בפורמט המקובל באו"פ.

שמותיהם של המצטרפים החדשים יתווספו לרשימת חברי המרכז המצויה באתר מרכז המחקר, וייעשה קישור מהם לכרטיסי הביקור שלהם.