ד"ר ציפי ארליך

ד"ר ציפי ארליך

דוא"ל: zippy@openu.ac.il

תחומי עניין:

 • מערכות מידע
 • כריית נתונים
 • אוריינות מחשב ויישומים
 • ניתוח רשתות למידה
 • תקשוב
 • ממשק אדם-מחשב

מאמרים נבחרים:

 • Erlich, Z., Gal-Ezer, J., & Lupo, D. "Traditional vs. technology-integrated distance education". In L. C. Jain, R. J. Howlett, N. S. Ichalkaranje, & G. Tonfoni (Eds.), Virtual environments for teaching and learning (Ch. 2). Singapore: World Scientific, 2002, pp. 41-74.

 • Lupo D., Erlich Z. "Computer literacy and applications via distance e-learning". Computers & Education, 2001, 36 (4), pp. 333-345.

 • Erlich Z., Gelbard R., Spiegler I. "Data Mining by Means of Binary Representation: A Model for Similarity and Clustering". Information System Frontiers, 2002, 4 (2), pp. 187-197.

 • Zviran M., Erlich Z. "Measuring IS User Satisfaction: Review and Implications". Communications of the Association for Information Systems (CAIS), 2003, 12 (5), pp. 81-103.

 • Erlich Z., Gelbard R., Spiegler I. "Evaluating a Positive Attribute Clustering Model for Data Mining". Journal of Computer Information Systems (JCIS), 2003, XXXXII (3), pp. 100-108.


קורות חיים מפורטים