שרה גורי-רוזנבליט

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט

דוא"ל: saragu@openu.ac.il

תחומי עניין:

 • מחקר השוואתי של מערכות השכלה גבוהה
 • הוראה מרחוק
 • טכנולוגיות דיגיטליות
 • הכנסת שינויים למערכות למידה
 • תכנון ופיתוח תכניות לימודים

פרסומים נבחרים:

 • Guri-Rosenblit, S. (forthcoming). Five reasons for the reluctance of academic faculty to employ a web-enhanced teaching. In: G. Trentin & M. Repetto (Eds.) Faculty training on web-enhanced learning. New York: Nova Science.

 • Guri-Rosenblit, S. (forthcoming). Universities: Moving from a national system to a glocal network. In: Tubella (Ed.) Universities: Turning upside down. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya Press.

 • Guri-Rosenblit, S. (2010). Access and equity in higher education: Historical and cultural contexts. In: Eggins, H. (Ed.) (2010). Access and equity in higher education. Rotterdam: Sense Publishers, 9-34.

 • Guri-Rosenblit, S. (2009). Digital technologies in higher education: Sweeping expectations and actual effects. New York: Nova Science (178 pp.)

 • Guri-Rosenblit, S. (2009). Distance education in the digital age: Common misconceptions and challenging tasks, Journal of Distance Education, 23 (2), 105-122.

 • Guri-Rosenblit, S. (2009). Challenges facing distance education in the 21st century: Policy and research implications. In: U. Bernath, A. Szucz, A. Tait & M. Vidal (Eds.). Distance and e-learning in transition: Learning innovation, technology and social challenges. London: ISTE and John Wiley & Sons Inc, 5-21.

 • Guri-Rosenblit, S. (2009). Diverse models of distance taching universities. In: P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, L. Justice, & K. Schenk, (Eds.), Encyclopedia of distance learning. Hershey, PA.: Information Science Reference, Vol. II, 727-733.

 • Guri-Rosenblit, S. (2009). Openness dimensions of distance teaching universities. In: P. Rogers, G. Berg, J. Boettcher, C. Howard, L. Justice, & K. Schenk, (Eds.), Encyclopedia of distance learning. Hershey, PA. Information Science Reference, Vol.III, 1557-1563.

 • Guri-Rosenblit, S. (2007). Higher education in the 21st century: Seven pairs of contrasting trends. In: Enders, J. & van Vught F. (Eds.), Towards a cartography of higher education policy change. University of Twente: Center of Higher Education Policy Studies, 307-314.

 • Guri-Rosenblit, S. (2005). Eight paradoxes in the implementation process of e-learning in higher education, Higher Education Policy, 18, 5-29.

 • Guri-Rosenblit, S. (2005). 'Distance education' and 'e-learning': Not the same thing, Higher Education, 49 (4), 467-493.


קורות חיים מפורטים