חגית מישר טל

חגית מישר טל

דוא"ל: hagitta@openu.ac.il

תחומי עניין:

 • למידה מקוונת
 • למידה מרחוק
 • למידה שיתופית מקוונת
 • ויקי
 • הערכה
 • היבטים מרחביים, חברתיים ופוליטיים של מהפכת המידע
 • האינטרנט ותרבות הנוער

פרסומים נבחרים:

 • מישר-טל ח., טל-אלחסיד ע. ויאיר י. (בדפוס) היבטים מערכתיים של הטמעת ויקי בהשכלה הגבוהה, בתוך: חן, ד. וקורץ ג. (בדפוס) שילוב טכנולוגיות ידע במערכת החינוך בישראל. הוצאת רמות. (יפורסם בתחילת 2011).

 • מישר- טל, ח.(בדפוס) פיתוח והפעלה של מטלה לימודית שיתופית בהוראה מרחוק מקוונת. בתוך: חן, ד. וקורץ ג. (בדפוס) שילוב טכנולוגיות ידע במערכת החינוך בישראל. הוצאת רמות. (יפורסם בתחילת 2011).

 • Meishar-Tal H., Tal-Elhasid E. and Yair, Y. (2010) Implementing Wikis in higher education institutions: The case of the Open University of Israel. In: Veletsianos G. (Ed.) Emerging Technologies in distance education, AU press, Athabasca University. Pp. 215-230 Available online:
  http://www.aupress.ca/books/120177/ebook/99Z_Veletsianos_2010-Emerging_Technologies.pdf

 • Meishar Tal, H. and Schencks, M. (2010). A Framework for the Assessment of Wiki-based Collaborative Learning Activities, IJVPLE (International Journal of Virtual and Personal Leraning Invironments). Vol. 3. Pp. 71-83

 • Meishar-Tal, H. and Gorsky, P. (2010) Wikis: What students do and don't do when writing collaboratively, Open Learning, Vol. 25. Pp. 25-35

 • Tal-Elhasid E. & Meishar-Tal H. (2009) Models of Activity, Collaboration and Assessment in wikis in Academic Courses. In: Bernath, U. Szucs, A. Tait. A. and Vidal M. (Eds.) Distance and E-learning in Transition - Learning innovation, technology and social challenges. ISTE and Wiley.

 • Meishar-Tal H., Tal-Elhasid E. (2008) Measuring Collaboration in Educational Wikis: a methodological discussion, International Journal of Emerging Technologies in learning (iJET), Vol. 3 2008.


קורות חיים מפורטים