ד"ר גל בן-יהודה

דוא"ל: galby@openu.ac.il

תחומי עניין:

  • קריאה לשם הבנה בסביבה דיגיטלית
  • היבטים קוגניטיביים ותפיסתיים של קריאה ולקות קריאה
  • השפעת זיכרון עבודה על מיומנויות קריאה בשפת אם ובשפה שנייה
  • הבסיס העצבי של כישורי קריאה ותהליכי תפיסה נלווים

פרסומים נבחרים:

פרקים בספרים

  • Ben-Yehudah, G., & Fiez, J. A. (2007). Development of verbal working memory. In: D. Coch, K. Fischer & G. Dawson (Eds.). Human Behavior, Learning, and the Developing Brain: Typical Development. New York: The Guilford Press.

מאמרים בכתבי עת

  • Ben-Yehudah, G., & Fiez, J. A. (2008). Impact of cerebellar lesions on reading and phonological processing. Annals of the New York Academy of Sciences , 1145: 260-274.

  • Ben-Yehudah, G., Guediche, S., & Fiez, J. A. (2007). Cerebellar contributions to verbal working memory: beyond cognitive theory. The Cerebellum, 6(3), 193-201.

  • Ben-Yehudah, G., & Ahissar, M. (2004). Sequential spatial frequency discrimination is consistently impaired among adult dyslexics. Vision Research, 44(10): 1047-1063.

  • Amitay, S., Ben-Yehudah, G., Banai, K., & Ahissar, M. (2002). Disabled readers suffer from visual and auditory impairments but not from a specific magnocellular deficit. Brain, 125(10): 2272-2285.

  • Ben-Yehudah, G., Sackett, E., Malchi-Ginzberg, L., & Ahissar, M. (2001). Impaired contrast sensitivity in dyslexics is specific to retain-and-compare paradigms. Brain, 124(7): 1381-1395.