ד"ר אסתר קליין-ווהל

ד"ר אסתר קליין-ווהל

דוא"ל: esterkl@openu.ac.il

תחומי עניין:

 • הוראה מרחוק והוראה מקוונת
 • מדיה ומולטימדיה בהוראת השפה האנגלית
 • קריאה למטרות אקדמיות
 • אינטליגנציות מרובות וסגנונות למידה
 • פדגוגיה של הוראת השפה האנגלית
 • פיתוח תכניות לימודים
 • שפה ומיגדר
 • הדרכת מורים

מאמרים נבחרים:

 • 2004 חלונות נפתחים - התחברות לכפר העולמי: מודל הוראה המשלב חומר, שפת שירות ואוריינות (עם אריה ווהל), בתוך "מורים בעולם של שינוי", שרה גורי-רוזנבליט (עורכת), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה
 • 2000 "The inter-relationships between second and first language teaching/learning," (with A. Wohl), in Miri Horowitz, Section Ed., Teaching Reading: From Theory to Practice, Vol. 5 (pp. 110-143). Tel Aviv: Open University Press.

 • 1994 "Teaching and learning the language arts with cooperative learning methods," (with A. Wohl) in Shlomo Sharan, Ed., Handbook of Cooperative Learning. Wesport, CO: The Greenwood Educator's Reference Collection.


קורות חיים מפורטים